Informasjon

RØDBERG TURN

- idrettsglede for alle

-

Treningstider i Rødberghallen:


Mandag

Tirsdag

Turn 6 -12 (fra 1.trinn)

16:45 - 17:45

Turn 13 - 18 (fra 7.trinn)

18:00 - 19:30


Gymleik

17:15 - 18:00

Troppsgymnastikk

 

18:15 -19:45

 

Trenere:

  

Turn 6 - 12 år (fra 1.klasse)

Hovedtrenere: Live ( 94879695) 

Hjelpetrenere: Mari, Ona og Ane

 

Turn 13 - 18 år (fra 7. klasse)

Hovedtrenere: Maren

Hjelpetrenere: Live

 

Gymleik

Hovedtrenere: Hanna og Ina Kristin

Hjelpetrenere: Silje og Åsne

 

Troppsgymnastikk

Hovedtrener: Magnus (47391212)

Hjelpetrenere: Ane og Maria

 

 

Hovedtrenerne har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre timen, samt å sette i gang og bruke hjelpetrenerne aktivt og formålstjenelig.

 

 

  • Alle trenere over 15 år skal ha gjennomført et aktivitetslederkurs. Dette arrangeres av RIF.
  • I tillegg oppfordres dere til å gjennomføre e-kurset i barneidrettens verdigrunnlag.
  • Alle trenere over 15 år skal levere politisattest.
  • Alle trenere skal ha deltatt på førstehjelpskurs. Dette arrangeres av RIF.
  • Det er ønskelig at alle trenerne deltar på troppsgymnastikktimen tirsdager for å styrke sin egen kompetanse på idrettens grunnstige.

 

Godtgjørelse:

Hovedtrenere får 3000 kr. per halvår.

Hjelpetrenere får 1500 kr. per halvår.

 

 

Styret:

Anette Lislelid Sevlejordet

Else  - Marie Gundersen 

Anne - Torunn S. Heggelien

Heidi Jensen Strømmen


 

E-post: post@rodbergturn.no

 

 

 

 

 

Kontakt:

post@rodbergturn.no

Copyright: All rights reserved