Informasjon

RØDBERG TURN

- idrettsglede for alle

-

Treningstider i Rødberghallen:


Mandag

Tirsdag

Turn 6 -12 (fra 1.trinn)

16:45 - 17:45

Turn 13 - 18 (fra 7.trinn)

18:00 - 19:30


Gymleik

17:15 - 18:00

Troppsgymnastikk

 

18:15 -19:45

 

Trenere:

  

Turn 6 - 12 år (fra 1.klasse)

Hovedtrenere: Live ( 94879695) og Lilly

Hjelpetrenere: Mari og Ona

 

Turn 13 - 18 år (fra 7. klasse)

Hovedtrenere: Aurora

Hjelpetrenere: Live

 

Gymleik

Hovedtrenere: Hanna og Miriam (90048691)

Hjelpetrenere: Silje, Ina Kristin og Åsne

 

Troppsgymnastikk

Hovedtrener: Magnus Haugen (47391212)

Hjelpetrenere: Mai Britt (40019743), Ane og Maria

 

 

Hovedtrenerne har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre timen, samt å sette i gang og bruke hjelpetrenerne aktivt og formålstjenelig.

 

 

  • Alle trenere over 15 år skal ha gjennomført et aktivitetslederkurs. Dette arrangeres av RIF.
  • I tillegg oppfordres dere til å gjennomføre e-kurset i barneidrettens verdigrunnlag.
  • Alle trenere over 15 år skal levere politisattest.
  • Alle trenere skal ha deltatt på førstehjelpskurs. Dette arrangeres av RIF.
  • Det er ønskelig at alle trenerne deltar på troppsgymnastikktimen tirsdager for å styrke sin egen kompetanse på idrettens grunnstige.

 

Godtgjørelse:

Hovedtrenere får 3000 kr. per halvår.

Hjelpetrenere får 1500 kr. per halvår.

 

 

Styret:

Leder: Trine

Sekretær: Marianne

Kasserer: Anette

Styremedlem: Else Marie


 

E-post: post@rodbergturn.no

 

 

 

 

 

Kontakt:

post@rodbergturn.no

Copyright: All rights reserved